De Psychiater Nummer 7, pp. 10-13
okt 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 7, pp. 10-13
okt 2019, jr. 26
Beleid

OPRICHTING VERENIGING MEDISCHE STAF ‘Wij willen de continuïteit waarborgen’

Lees online

Psychiaters hebben steeds vaker het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de ggz-instelling. De oprichting van een medische staf kan dan helpen om psychiaters wél een stem te geven binnen de organisatie. Om te voorkomen dat zo’n medische staf na korte tijd weer verdwijnt, kiest de Parnassia Groep, regio Haaglanden voor de oprichting van een Vereniging Medische Staf.

Hazewinkel: ‘De Raad van Bestuur en de medische staf staan niet lijnrecht tegenover elkaar, we trekken juist gezamenlijk op’
Beleid

OPRICHTING VERENIGING MEDISCHE STAF ‘Wij willen de continuïteit waarborgen’

Lees online

Psychiaters hebben steeds vaker het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de ggz-instelling. De oprichting van een medische staf kan dan helpen om psychiaters wél een stem te geven binnen de organisatie. Om te voorkomen dat zo’n medische staf na korte tijd weer verdwijnt, kiest de Parnassia Groep, regio Haaglanden voor de oprichting van een Vereniging Medische Staf.

Hazewinkel: ‘De Raad van Bestuur en de medische staf staan niet lijnrecht tegenover elkaar, we trekken juist gezamenlijk op’
Over dit artikel
Auteur
Michel van Dijk
Over de auteur

Michel van Dijk, wetenschapsjournalist

Printdatum
22 oktober 2019
E-pubdatum
25 oktober 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Michel van Dijk
Over de auteur

Michel van Dijk, wetenschapsjournalist

Printdatum
22 oktober 2019
E-pubdatum
25 oktober 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217