Overzicht

ZORGEN OVER PRIVACY

Ongevraagd verzamelen gegevens ggz-patiënten

  • 30 september 2022

Sinds 1 juli is het voor psychiaters en psychologen verplicht om over het welzijn van hun patiënten informatie te verstrekken aan de toezichthouder van de zorg, de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). Hiervoor is het nodig om per patiënt een online scorelijst in te vullen. Dit roept vragen op bij behandelaren in de basis en gespecialiseerde ggz. De privacy van patiënten staat ter discussie omdat hen niets gevraagd is. NZa hoopt door deze gegevens van 800.000 ggzpatiënten duidelijker te krijgen welke zorg in de toekomst nodig is. Deze informatie zal ook (gepseudonimiseerd en versleuteld) worden verstrekt aan zorgverzekeraars, indien zij deze zorg inkopen.
Bron: Trouw