Overzicht

Data van ggz-patienten delen met de NZa

Psychiaters naar de rechter

  • 24 maart 2023

Behandelaren moeten vanaf 1 juli verplicht gegevens over hun patiënten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) delen. Drie psychiaters en vijf patiënten stappen naar de rechter omdat zij vinden dat het medisch beroepsgeheim in gevaar komt.
De eisers spreken van ‘een onacceptabele inbreuk’ op het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten en willen dat de toezichthouder het plan laat varen. Onder de eisers zijn psychiaters Cobie Groenendijk en Jolien Tuijl. Zij begonnen een campagne om geld in te zamelen voor de benodigde juridische bijstand. De actie krijgt steun van ruim veertig psychiaters en psychologen (onder wie hoogleraren Jim van Os en Damiaan Denys), patiënten en organisaties (zoals de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en CNV Zorg en Welzijn).

Bron: NRC