Overzicht

Antipsychoticagebruik jongeren

Toename bij meisjes

  • 1 december 2022

Nederlandse apothekers verstrekten in 2021 aan bijna 13.000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar minstens één keer een antipsychoticum. Dat is 1,2 procent van alle jongeren in deze leeftijdsgroep. Hoewel dit een afname is ten opzichte van enkele jaren geleden nam het gebruik alleen onder jongens af, terwijl het onder meisjes toenam

De meeste antipsychotica zijn niet geregistreerd voor kinderen; ze kunnen wel worden toegepast bij jongeren met psychosen, bipolaire stoornis, gedragsstoornissen en ernstige onrust. Het aantal gebruikers in 2021 ligt acht procent lager dan vijf jaar eerder, toen er nog zo’n 14.000 jonge gebruikers waren. De afname in het aantal jongeren met antipsychotica doet zich alleen voor bij jongens, waar het aantal gebruikers tussen de 12 en 17 jaar in de afgelopen vijf jaar terugliep van 9400 naar 7600 (min negentien procent). Het aantal meisjes met antipsychotica bleef in dezelfde periode redelijk stabiel op zo’n 4500 gebruikers per jaar, met in 2021 een stijging naar ruim 5000 gebruikers.

Bron: ZorgKrant.nl