Overzicht

Afbouwadvies antidepressiva

  • 16 juni 2023

Met het document Afbouwen overige antidepressiva zijn de adviezen voor afbouw van antidepressiva compleet en kan de afbouw van elk antidepressivum goed voorbereid en begeleid worden. In 2018 stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG) en apothekers (KNMP) en de NVvP, samen met patiëntenkoepel MIND, al een document op voor het afbouwen van veelgebruikte antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s). Het nieuwe document beschrijft hoe de overige in Nederland voorgeschreven antidepressiva afgebouwd kunnen worden.

Zie ook de website van de NVvP.