Overzicht

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

  • 16 juni 2023

Na een lang, intensief en soms moeizaam proces is het op 16 mei tot een principeakkoord gekomen over de Hervormingsagenda Jeugd. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, waar ook de NVvP-afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie deel van uitmaakt, zijn opgelucht dat eindelijk een akkoord is bereikt en denken dat met de gemaakte afspraken op een aantal punten verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. In mei en begin juni hebben de beroepsverenigingen de hervormingsagenda met een positief advies aan hun achterban voorgelegd ter consultatie. Een definitief akkoord wordt half juni verwacht.

Lees meer op www.nvvp.net