Overzicht

In memoriam Bert Bakker

  • 28 juli 2023

Met verdriet en verslagenheid heeft het bestuur van de clozapinepluswerkgroep kennisgenomen van het overlijden, na een kort ziekbed, op 2 juli 2023 van internist en erelid Bert Bakker. Vanaf de oprichting van de clozapinepluswerkgroep, vroeger een werkgroep van de NVvP, was Bert 25 jaar lang onmisbaar vanwege zijn expertise over het ontstaan en de behandeling van ongewenste effecten van clozapine en heeft hij wereldwijd de kennis hierover helpen vergroten. Namens het bestuur van de clozapinepluswerkgroep, Daniël van Dijk, Jan Bogers, Dan Cohen, Amy Jongkind, Raphael Schulte en Selene Veerman.