Overzicht

Nieuwe gezichten in gremia binnen de NVvP

  • 12 mei 2023

Op het afgelopen Voorjaarscongres heeft Forugh Karimi na zes jaar het voorzitterschap van de NVvP-afdeling Transculturele Psychiatrie overgedragen aan Heval Özgen, psychiater bij de Parnassia Groep.

Op 1 april is Raymond Salet de voorzitter geworden van NVvP Jong, de aios-afdeling van de vereniging. Raymond is aios Psychiatrie bij UMC Utrecht. Hij neemt het stokje over van Mette Konings.

Na drie jaar is Birit Broekman afgezwaaid als voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten. Het voorzitterschap is overgenomen door Mariken de Koning, psychiater bij Arkin.

De NVvP wenst hen veel succes in hun nieuwe functie!