Overzicht

NVvP Jaarverslag 2022 beschikbaar

  • 28 juli 2023

Na een lange periode met restricties vanwege het coronavirus, kon de NVvP in 2022 eindelijk weer een aantal fysiek activiteiten – waaronder het Voorjaarscongres – organiseren. Ook gaven we in dat jaar opdracht tot een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit en continuïteit van zorg in de psychiatrische ggz zorg, en waren we betrokken bij de implementatie van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut en de invoering van het langverwachte Zorgprestatiemodel. We reageerden op het tweede wetsevaluatierapport Wvggz, lobbyden met de patiëntenkoepel voor een bredere toepassing van Esketamine neusspray en stapten in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten in de sneltrein richting een integraal zorgakkoord.

Lees het jaarverslag met een volledig overzicht van de (beleids) activiteiten in 2022 op www.nvvp.net