PSYCHIATER JOLIEN TUIJL VAN COALITIE VERTROUWEN IN DE GGZ EN MARCEL KRIJGSHELD VAN NZa OVER PRIVACYGEVOELIGE DATA DELEN

Hoe gaan we om met data uit de spreekkamer?

  • 7 min.
  • Actualiteit

Alle behandelaren worden vanaf 1 juli 2023 verplicht eenmalig informatie over patiënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Het gaat om de HoNOS+-vragenlijst, met daarin de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype, en de behandelinzet met de AGB-code van de zorgaanbieder. Waarom is deze gegevensuitwisseling nodig, wat betekent dit voor behandelaren en patiënten en waarom komt een groep behandelaren en patiënten hiertegen in verweer?

Portretfoto (kleur) Jolien Tuijl en Marcel Krijgsheld
Beeld: Sabine Henzing | Christine van Rooijen Fotografie

De gedachte achter meer gegevens verstrekken aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is hoe meer gegevens hoe beter de zorgvraagtypering zicht geeft op de ingezette zorg bij verschillende groepen patiënten. Met het uiteindelijke doel om de ggz toegankelijk te houden voor de groep die de zorg het hardst nodig heeft. De extra informatie over zorgzwaarte moet bijdragen aan de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering, onderdeel van het zorgprestatiemodel (ZPM), het nieuwe bekostigingsmodel. ‘Samen met de veldpartijen NVvP, LVvP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten, red.), V&VN (beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, red.), cliëntenbelangenorganisatie MIND, de Nederlandse ggz, platform MEERGGZ, en ZN (Zorgverzekeraars Nederland, red.) vinden we de zorgvraagtypering op dit moment nog niet goed genoeg. Met een betere zorgvraagtypering krijgen we beter zicht op groepen

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?