HERVORMINGSAGENDA JEUGD: EERSTE AANZET TOT KWALITEITSVERBETERING JEUGDHULP

‘Van Heerlen tot Harlingen dezelfde jeugdzorg’

  • 7 min.
  • Actualiteit

De Hervormingsagenda Jeugd doet voorstellen voor verbetering van de kwaliteit en toegang van de jeugdhulp. Zoals landelijke uniformering van administratieve procedures en centrale, regionale, inkoop van een deel van de specialistische jeugdhulp. Kinder- en jeugdpsychiaters zijn verdeeld over wat de intenties straks precies betekenen voor patiënt en psychiater. Optimisme overheerst.

Illustratie (kleur) kind
Beeld: Joyce Schellekens
Portretfoto (kleur) Arne Popma

De Hervormingsagenda Jeugd toegelicht

tekst: Arne Popma, kinder- en jeugdpsychiater | beeld: Jeroen Dietz

In de Hervormingsagenda Jeugd hebben professionals, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, gemeenten en het Rijk afspraken vastgelegd om de jeugdzorg en het jeugdzorgstelstel te verbeteren en tegelijk financieel houdbaar te krijgen. Deze hervormingsagenda is in juni definitief vastgesteld en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In de hervormingsagenda zijn afspraken gemaakt over structurele investeringen in kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp en in aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van professionals. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaal

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?