WIJZIGING BEROEPENSTRUCTUUR PSYCHOLOGISCHE ZORG

Aantasting professionele autonomie van psychiaters dreigt

  • 3 min.
  • Actualiteit

Vanaf 1 januari 2025 komt het beroep psychotherapeut in de wet BIG te vervallen. Met deze herziening van de beroepenstructuur psychologische zorg is er vanaf die datum één basisberoep voor psychologische zorg. Daarmee kunnen psychiaters de titel psychotherapeut niet meer voeren. De NVvP ziet risico’s voor de professionele activiteiten van psychiaters en onderneemt actie.

Foto (kleur) Ann van Vré

Demissionair minister Kuipers vereenvoudigt de structuur van de postacademische beroepen in de psychologische zorg in samenspraak met de psychologische beroepsverenigingen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, red.) en NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, red.). Het nieuwe basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG heet vanaf 1 januari 2025 gezondheidspsycholoog-generalist (gz-psycholoog). Het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog gaan samen in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT).

Nu zijn alle psychiaters bevoegd en bekwaam om psychotherapie uit te voeren. De titel psychotherapeut dragen zij vanaf 1998 niet meer omdat psychotherapie onderdeel is van de handelingen die zij mogen uitvoeren. Concreet betekent de geplande wetswijziging herziening beroepenstructuur in elk geval dat psychiaters in de toekomst de titel psychotherapeut niet meer kunnen verkrijgen, en de opleidin

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?