In de regio

  • 1 min.
  • Column
Foto (kleur) Niels Mulder

‘Wij willen in ons team graag passende zorg implementeren, heb je nog tips over hoe we dit kunnen doen?’, vroeg een collega mij laatst. Ik was blij verrast met deze vraag, maar was er ook wel een beetje verlegen mee. Want wat zou het antwoord moeten zijn? Als antwoord op haar vraag benoemde ik enkele algemene aspecten van passende zorg. Maar het belangrijkste leek me dat ze met haar team in de regio hierover aan het nadenken waren.

In zekere zin was haar telefoontje niet verrassend. In veel landelijke documenten, bijvoorbeeld het integraal zorgakkoord, staat dat verschillende zaken in de regio vorm moeten krijgen. Naast passende zorg, kunnen we ook denken aan het samen invulling geven aan de 7x24 uursdiensten, oplossingen vinden voor hardnekkige wachtlijstproblemen, invoeren van netwerkzorg, samenwerken met het sociaal domein, en het vinden van de juiste verdeling tussen enkelvoudige en complexe zorg. Zowaar geen klein lijstje en waarbij soms ook bovenregionale afstemming nodig is, zoals bij het bepalen van het aanbod van superspecialistische zorg.

Maar wat is ‘de regio’ en hoe ga je dan vervolgens samen aan de slag? En wie neemt hierin het voortouw? Vaak zullen dat de grotere instellingen zijn, en dan is het zaak om bij onderwerpen zoals de verdeling van de 7x24 uursdiensten te proberen om alle psychiaters uit de regio te betrekken. De komende tijd zal er wel meer duidelijkheid komen over hoe we dit kunnen doen, aangezien diverse regio’s hier nu mee bezig zijn. Ook als NVvP denken we na over de wijze waarop samenwerking in de regio het beste gestalte kan krijgen.

Het mooie van bovengenoemd telefoontje vond ik het eigenaarschap dat hieruit sprak. Eigenaarschap om een ingewikkeld thema zelf op te pakken en niet af te wachten totdat er topdown van alles over wordt gezegd. Misschien is de regio zo ook wel bedoeld: een afgebakende groep mensen die zich gezamenlijk eigenaar voelt om regionaal oplossingen te vinden voor problemen die zich niet makkelijk op landelijke schaal laten oplossen. Van eigen regie naar samen regie, het lijkt een lonkend perspectief.

Mocht u naar aanleiding van deze column ideeën hebben over samenwerken in de regio, mail het naar bestuur@nvvp.net.