Samen voortploegen

  • 1 min.
  • Bestuurscolumn
Foto (kleur) Niels Mulder

Binnenkort reizen we weer af naar Maastricht waar we kunnen deelnemen aan een rijk congresprogramma, variërend van luisteren naar inspirerende keynotes tot participeren in discussiesessies over actuele thema’s. We weten al veel, maar er zijn nog genoeg vragen onbeantwoord. Niet in de laatste plaats over wat nu goede en werkzame vormen van zorgorganisaties zijn in de ggz.

De frustratie over het gebrek aan kennis over effectieve organisatievormen in de ggz ervaren we regelmatig. Ook recent nog tijdens een ronde tafelzitting met de vaste Tweede Kamercommissie van VWS. Daar zat de NVvP aan tafel, naast vertegenwoordigers van patiënten en wetenschap, en ging het over een stijging van mentale aandoeningen in Nederland. Hoe komt dat, hoe gaan we om met wachtlijsten en hoeveel ggz is er nodig?

Over de vraag wat de ggz moet doen (voor wie, wanneer, hoe lang en op welke manier) voeren we heftige discussies, als collega’s onderling binnen en de buiten de vereniging, maar ook met verzekeraars en met de politiek. Wetenschap, hoe belangrijk ook, helpt ons hierbij slechts gedeeltelijk. Er bestaan grote regionale en landelijke verschillen in opvattingen en werkwijzen.

Ons Voorjaarscongres, met als thema Building connections together!, is zo’n uitgelezen moment om hierover in gesprek te gaan, juist ook met collega’s die het misschien niet direct met je eens zijn. Dat is soms niet makkelijk, maar praten helpt. Dat vindt ook koningin Máxima, die de aftrap van het congres verzorgt: ‘Tegen de jongeren blijf ik zeggen: praten, praten, praten.’ Als erevoorzitter van Mind Us, een organisatie die het mentaal welzijn van jongeren bevordert, laat Máxima zo zien hoe belangrijk dit onderwerp voor haar is en hoe belangrijk het is om samen het gesprek te blijven voeren.

Ik sluit me graag hierbij aan, maar geestelijke gezondheid en wat we daaraan kunnen bijdragen, is gevoelige en complexe materie. We proberen connected te blijven, controverses te overbruggen en de praktijk te verbeteren; ik noem het ‘samen voortploegen’. Onder het genot van een Limburgs biertje moet dat lukken!