106

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 106

106

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 106

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Beleid 

Wijck, Frank van (nummer: 6, jul 2009)
Schaalvergroting is niet per definitie een goede of slechte ontwikkeling. De DBC-systematiek in de ggz biedt veel mogelijkheden om de zorg te verbeteren. En zorgverzekeraars blijven wel degelijk bereid om zwarezorgprogramma’s te financieren. Hoewel D
Querido, Naomi (nummer: 3, mrt 2009)
Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) verkleint de kans op verwisselingen en identiteitsfraude. Vanaf 1 juni as. zijn zorgaanbieders verplicht om met het BSN te werken in hun communicatie over patiënten met andere zorgaanbieders en zorgverzek
Redactie (nummer: 8, okt 2011)
De bezuinigingen in de ggz per 2012 zijn zonder inhoudelijk kader gedaan. Patiënten, zorgaanbieders en parlementariërs verwijten de minister dan ook visieloze bezuinigingen. In de motie Van der Staaij (SGP) en Bruins Slot (CDA) wordt de minister onde
Baks, Mariëtte (nummer: 10, dec 2010)
Adger Hondius is voorzitter van de commissie Wet- en Regelgeving van de NVvP. Onlangs was hij te gast bij de VVD-fractie om de NVvP-visie en -standpunten over de nieuwe Wet Verplichte GGZ uit te leggen; andere commissieleden bezochten andere fracties
Dijk, Michel van (nummer: 10, dec 2010)
Forensisch rapporteurs vinden soms dat de tuchtcolleges niet voldoende op de hoogte zijn van hun werkwijze. Omgekeerd hebben tuchtrechters de indruk dat forensisch psychiaters te weinig bekend zijn met het beoordelingskader van de tuchtcolleges. Wede
Dijk, Michel van (nummer: 1, jan 2011)
Lobbyen, de publieke opinie beïnvloeden, het bevorderen van een cross-culturele psychiatrie, het is allemaal nodig om de psychiatrie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen, stelt professor Dinesh Bhugra, een van de key note sprekers tijdens h
Hovens, Hans, Loonen, Anton (nummer: 9, nov 2010)
Moderne psychofarmaca bestaan vooral dankzij toevallige ontdekkingen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Aan het einde van dat decennium zijn van de meeste klassen psychofarmaca de prototypen ontdekt en in gebruik genomen. Toen was men hoopvol g
Niesink, Peter (nummer: 9, nov 2010)
De mogelijkheid tot winstuitkering in de zorg, het uitbreiden van vrije prijsvorming, het verbeteren van prijs – kwaliteitsverhouding door invoering van uniforme productdefinities en het afschaffen van de ex-post compensaties voor zorgverzekeraars mo
Hövels, Jorn (nummer: 6, sep 2014)
Als meerdere zorgprofessionals een psychiatrische patiënt behandelen, bewaakt de hoofdbehandelaar de integraliteit van de behandeling. Welke professionals kunnen die rol vervullen en hoever strekken hun taken en verantwoordelijkheden? Daarover gaat h
Coronel, Sofie (nummer: 6, sep 2014)
Het in juni verschenen vierde rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd stemt allesbehalve gerust. De commissie noemt vier forse risico’s die een verantwoorde overgang in de weg kunnen staan. Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt van
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »

Selecteer artikelen in