102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Beleid 

Timmermans, Maurice (nummer: 8, dec 2016)
Beeld: Joyce Schellekens, Joydesign Hoge werkdruk, veel burnoutklachten en een omzetdaling. Twee jaar na de transitie van de jeugdzorg proberen de instellingen het hoofd boven water te houden, en bovenal: niet te verzuipen in de administratie. Meer r
Timmermans, Maurice (nummer: 6, sep 2016)
Aan het gesleutel met het Wetsvoorstel verplichte ggz, dat de wet Bopz moet vervangen (samen met de Wet zorg en dwang), lijkt maar geen einde te komen. Onlangs is de zogeheten observatiemaatregel toegevoegd. De NVvP moet er niets van hebben: ‘overbod
Hondius, Adger (nummer: 5, jul 2016)
In 2010 werd het Wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wvggz is een van de twee wetten die de Wet Bopz moeten opvolgen; de andere is de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (
Redactie (nummer: 8, dec 2017)
Beeld: Joyce Schellekens, Joydesign ‘Vertrouwen in de toekomst’ is de titel van het regeerakkoord 2017-2021 dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gepresenteerd. Wat belooft dit akkoord voor de ggz? Delen psychiaters, onderzoekers en de psychiaters
Timmermans, Maurice (nummer: 6, sep 2017)
Beeld: Mireille Schaap De vraag naar psychiaters is in de afgelopen jaren verder gestegen. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er maar liefst 786 vacatures, ruim 100 meer dan in het eerste kwartaal. Een kantelpunt lijkt bereikt: niet alleen de
Beekman, Aartjan (nummer: 6, sep 2017)
Tegen de invoering van de eigen bijdrage in de ggz werd destijds fel geprotesteerd. De zorgen waren terecht, blijkt nu uit onderzoek. Beeld: ANP Op 1 januari 2012 werd een eigen bijdrage ingevoerd voor de geneeskundige ggz. Na veel protesten werd die
Hövels, Jorn (nummer: 7, okt 2014)
In het Bestuurlijk Akkoord staat dat mensen met psychische aandoeningen als gelijkwaardige burgers aan de samenleving moeten kunnen participeren. Maar zolang zij tegen vooroordelen aanlopen, is dat een onvervulbaar ideaal. Op initiatief van het kabin
Hövels, Jorn (nummer: 6, sep 2014)
Als meerdere zorgprofessionals een psychiatrische patiënt behandelen, bewaakt de hoofdbehandelaar de integraliteit van de behandeling. Welke professionals kunnen die rol vervullen en hoever strekken hun taken en verantwoordelijkheden? Daarover gaat h
Coronel, Sofie (nummer: 5, jul 2014)
De nieuwe Jeugdwet, waardoor de jeugdzorg inclusief de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt overgeheveld naar de gemeenten, is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Gemeentes zijn druk met de voorbereidingen, maar hoe de psychische zorg voor kinderen en jong
Hövels, Jorn (nummer: 4, mei 2014)
In het Bestuurlijk Akkoord is vastgelegd dat de ggz per januari 2014 is omgevormd naar een stelsel waarin de voormalige eerste en tweede lijn plaatsmaken voor de generalistische basis ggz (GBGGZ) en de gespecialiseerde ggz (GGGZ). Daarmee vindt er ee
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »

Selecteer artikelen in