100

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 100

100

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 100

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Beleid 

Sax, Noortje, Verdijk, Hilke (nummer: 8, okt 2013)
Na diverse bezuinigingsrondes in de (geestelijke) gezondheidszorg in 2012, kondigde de minister van VWS dit voorjaar opnieuw een forse bezuiniging voor 2014 aan. In de totale zorgsector, inclusief de ggz, zou dit een besparing van ongeveer 1 miljard
Querido, Naomi (nummer: 6, jul 2011)
Het kabinet is van plan de jeugdzorg van de provincie en rijksoverheid over te hevelen naar de gemeenten. Ook de kinder- en jeugdpsychiatrie – een medische discipline – maakt daar volgens de regering onderdeel vanuit. Een taskforce maakt zich hard om
Querido, Naomi (nummer: 6, jul 2011)
Bijna 7.000 ggz-professionals en patiënten togen woensdag 29 juni naar het Haagse Malieveld om hun proteststem te laten horen tegen de hevige bezuinigingen van de regering. Minister Schippers nam 45.000 handtekeningen in ontvangst, maar tornt niet aa
Hövels, Jorn (nummer: 4, jun 2015)
Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet gaan gemeenten over de toegang en inkoop van de jeugdzorg. Hoe pakt de transitie uit in de praktijk? Zeven betrokkenen die vorig jaar in De Psychiater vertelden over hun verwachtingen, delen nu hun ervaringen
Wijck, Frank van (nummer: 2, mrt 2015)
Zorginstituut Nederland, de NVvP, Zorgverzekeraars Nederland, de individuele zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit: op enig niveau hebben ze allemaal iets te maken met het proces van pakketbeheer en/of zorginkoop in de ggz. Hoe ziet het s
Wijck, Frank van (nummer: 10, dec 2012)
Het regeerakkoord beschrijft voor de ggz een beleidskoers die grotendeels overeenkomt met het vorig jaar afgesloten Bestuurlijk Akkoord voor deze sector. Toch zijn de reacties op de overheidsplannen gemengd. Het Bestuurlijk Akkoord voor de ggz dat vo
Dijk, Michel van (nummer: 9, nov 2011)
Het Adviescollege Verloftoetsing TBS bestaat vier jaar. De komst van het college heeft geleid tot een betere beoordeling van TBS-verlofaanvragen. En ook het aantal aanvragen is de afgelopen vier jaar sterk toegenomen. De leden van het Adviescollege V
Baks, Mariëtte (nummer: 9, nov 2011)
In het ontwerp van de nieuwe wet Verplichte GGZ is een belangrijke rol weggelegd voor de commissies die per cliënt zouden bekijken of dwangtoepassing aan de orde is, of er een alternatief is, hoe lang de dwangtoepassing zou moeten duren, et cetera. E
Niesink, Peter (nummer: 7, sep 2012)
Op maandag 18 juni jongstleden is na een onderhandelingstraject van negen maanden het Bestuurlijk Akkoord over de toekomst van de ggz gesloten. Dit akkoord geeft invulling aan inhoudelijke afspraken voor 2013 en 2014, waarmee een aanzet wordt gegeven
Coronel, Sofie (nummer: 10, dec 2013)
De Tweede Kamer heeft op 17 oktober jl. de nieuwe Jeugdwet aangenomen. De overheveling van kinderen jeugdpsychiatrie naar gemeenten is daarmee bijna een feit. Actieve psychiaters en de Taskforce Kinderen Jeugdpsychiatrie van de NVvP voorzien de Eerst
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Selecteer artikelen in