80

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 80

80

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 80

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Redactioneel 

Steenmeijer, Jeroen, Gerrits, Wieneke (nummer: 7, sep 2013)
Het zijn roerige tijden voor de zorg in Nederland. De crisis houdt aan en er moet opnieuw bezuinigd worden. De tijdschriften en kranten staan bol van de zorgen hierover en ondanks de vakantietijd en het mooie weer is de stemming in veel bestuurskamer
Waarde, Jeroen van (nummer: 8, okt 2013)
De onderhandelingen voor de zorginkoop 2014 zijn momenteel in volle gang. Voortvloeiend uit het Bestuurlijk Akkoord ggz worden gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over het opdelen van de huidige ggz in een deel basis-ggz en gespecialiseerde ggz.
Scholten, M.R.M. (nummer: 2, mrt 2000)
Tijdens het drukbezochte symposium 'Het nieuwe millennium, de psychiater in de 21ste eeuw', voorafgaand aan de ledenvergadering van 17 december, maande één van de sprekers de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie nog eens aan tot het voeren van een
Redactie (nummer: 2, mrt 2000)
Op initiatief van de Ziekenfondsraad is in 1997 en 1998 onderzoek verricht naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Men heeft gekeken naar de toegankelijkheid, de kwaliteit van de geleverde zorg en de doelmatigheid ervan. Twaalf Riagg’s, achtti
Beekman, Aartjan (nummer: 6, jul 2013)
Diagnostiek is het hart van elk klinisch specialisme. Zo ook de psychiatrie. Het afgelopen jaar zagen we een litanie aan negatieve berichten over de DSM. Vaak uit eigen kring. De critici lijken soms om het hardst te strijden om het gewillige (media)
Vernimmen, Roxanne (nummer: 5, jun 2013)
We leven in een tijd van grote transities. Niet in de laatste plaats maakt de financiële, sociale en economische crisis het noodzakelijk naar andere zorgconcepten te kijken. Ook het vertrouwen in de medische wereld is voor een groot deel van de samen
Cahn, Wiepke (nummer: 9, nov 2013)
In oktober werd de naam van een nieuw landelijk samenwerkingsverband voor kwaliteit in de ggz onthuld: Kwaliteitsontwikkeling GGz - netwerk voor betere zorg. Een feestelijke start, waar naast andere belanghebbenden de leden van de agendaraad en het b
Redactie (nummer: 3, mrt 2000)
Bij de invoering van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) in 1994 werd het bestwilcriterium formeel ingeruild voor het gevaarscriterium. Hierdoor is een gedwongen opname alléén mogelijk als een patiënt een direct gevaar
Milders, C.F.A. (nummer: 3, mrt 2000)
Leidend thema van het 28ste Voorjaarscongres is 'klant is koning'. Een intrigerend onderwerp dat u in diverse lezingen en sessies expliciet, maar ook impliciet zult tegenkomen. Ongetwijfeld zal dit thema bij een aantal collega's irritatie oproepen aa
Cahn, Wiepke (nummer: 4, apr 2013)
Het Voorjaarscongres is achter de rug en de tijd breekt aan om te reflecteren over waar de psychiatrie als medisch specia-lisme in Nederland, maar ook internationaal, naartoe gaat. Een turbulente politieke tijd waarin we als psychiaters onze plek in
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende »