83

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 83

83

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 83

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Redactioneel 

Redactie (nummer: 2, feb 2009)
Ons vak is volop in ontwikkeling, een aantal zaken rondom de beroepsuitoefening en professionalisering houdt uw bestuur, commissies en het bureau van de NVvP bezig. Begin februari heeft het bestuur ons commentaar op het wetsvoorstel Verplichte zorg i
Schoevers, Robert, Koning, Jeroen, Voshaar, Richard Oude, Beveren, Nico van, Ferdinand, Robert, Rohlof, Hans, Schaik, Anneke van, Haan, Lieuwe de (nummer: 1, jan 2009)
Culturele, biologische en sociale verschillen spelen een belangrijke rol in etiologie van psychiatrische aandoeningen en de wijze waarop deze zich manifesteren. Ook zijn er grote verschillen in de wijze waarop patiënten hun ziekte beleven en hoe zij
Redactie (nummer: 3, mrt 2009)
Als u dit leest, bent u misschien net aan het pakken om naar het Voorjaarscongres in Groningen te vertrekken. Hopelijk tevreden over de kwaliteit van wat u qua bijscholing in het vroeg verspreide programma heeft aangetroffen. U kijkt er naar uit om b
Redactie (nummer: 4, apr 2009)
Het voorjaarscongres vormde alweer een hoogtepunt. Ruim 2.300 deelnemers en aios bezochten ons congres om te leren en te ontmoeten. Zowel inhoudelijk als organisatorisch liep alles voortreffelijk, en de feestavond was een spetterend gebeuren. Voor he
Redactie (nummer: 5, jun 2009)
Chronische psychiatrie, severe mental illness, langdurende zorg, prothetische psychiatrie en sociale psychiatrie. Waar gaat het om? Ervaring en - in toenemende mate - onderzoek laten zien dat er een groep patiënten is met verschillende en soms meerde
Redactie (nummer: 7, sep 2009)
Patiëntveiligheid is een belangrijk thema in de gezondheidszorg dat zowel de professionals als de overheid bezighoudt. Gebleken is dat er nog veel winst te boeken valt, zowel in mensenlevens als in euro’s, door systematischer aandacht te besteden aan
Redactie (nummer: 6, jul 2009)
Medio juni heeft het Centraal Planbureau sombere economische prognoses voor 2010 bekendgemaakt: zowel de werkeloosheid als het begrotingstekort zouden veel hoger uitvallen dan eerder voorspeld. Diezelfde week maakte de minister van VWS zijn voornemen
Redactie (nummer: 8, okt 2009)
Het belooft een roerig najaar te worden. Vanwege de beroerde economische situatie van ons land is een generieke korting van 3,5 procent op het ggz-budget aangekondigd. Deze kortingsmaatregel is disproportioneel in vergelijking tot die op de algemene
Redactie (nummer: 9, nov 2009)
‘Iedereen laten meedoen in de maatschappij: sociale gedachte, asociale uitwerking’ is de titel van de samenvatting van de oratie van Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat (NRC Opinie & debat, 2
Redactie (nummer: 10, dec 2009)
Het Kerstreces staat voor de deur als u deze Psychiateruit het folie scheurt. Het bestuur zal op deze dag een vervroegd Kerstdiner vieren in goed gezelschap. Wij zullen namelijk eten met het bestuur van de Subvereniging Arts-assistenten Psychiatrie (
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende »