102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2006 / 13 

Redactie (nummer: 1, feb 2006)
Circa 100.000 mensen in Nederland lijden aan een chronische psychische stoornis die zo belemmerend is voor hun dagelijks functioneren dat er sprake is van een permanente handicap. Voor een deel van deze patiënten blijft een beschermde woonomgeving on
Ewijk, Wouter van (nummer: 1, feb 2006)
De oorsprong van de angst om je aan een ander te binden, ook wel fusieangst genoemd, moet gezocht worden in de vroege jeugd, in de fase waarin je in een veilige omgeving, door vallen en opstaan, moet kunnen leren wie je bent en wat de grenzen zijn. H
Starremans, Sigrid (nummer: 1, feb 2006)
Als het aan staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid ligt, lopen alle psychiatrische indicaties voor kinderen en jongeren voortaan via Bureau Jeugdzorg. De sectie kinder- en jeugdpsychiatrie maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling.
Dijk, Michel van (nummer: 1, feb 2006)
De NVvP is gevraagd de KNMG te adviseren over legalisering of een verbod op drugsgebruik. Op initiatief van een werkgroep van de sectie Psychiatrie en Verslaving worden de leden van de vereniging gepolst over dit onderwerp. Als start van dit project
Wijck, Frank van (nummer: 1, feb 2006)
Een delier bij oudere patiënten na een operatieve ingreep is een veel voorkomend probleem. Promovendus C.J. Kalisvaart constateerde een delier bij 40 procent van de zeventig plussers na een heupoperatie. Door gerichte screening daalde dit percentage
Ewijk, Wouter van (nummer: 2, mrt 2006)
Onlangs was ik aanwezig bij de installatie van drie nieuwe raadsheren bij het gerechtshof van Amsterdam. De president van het gerechtshof heette iedereen welkom en gaf het woord aan de plaatsvervangend procureur-generaal. Daarna sprak hij zelf, legde
Niesink, Peter (nummer: 2, mrt 2006)
Met de jaarwisseling is niet alleen een nieuw jaar aangebroken, ook is op dat moment een belangrijke wijziging van de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de ambulante ggz in het bijzonder doorgevoerd. De nieuwe zorgverzekeringswet
Starremans, Sigrid (nummer: 2, mrt 2006)
In de serie waarin de medewerkers van het NVvP-bureau vertellen over hun werkzaamheden binnen de vereniging is dit keer V. Kartman aan het woord. Als projectmedewerker van het bureau houdt Veronique Kartman zich met name bezig met de automatisering v
Feijter, Corina de (nummer: 2, mrt 2006)
Verslaving gaat bijna altijd gepaard met andere ernstige psychiatrische problematiek. ‘Het is een hersenziekte die behandeld moet worden. Maar verslaafde veelplegers een tijd vastzetten zonder garantie op een adequate behandeling is geen goede oploss
Starremans, Sigrid (nummer: 2, mrt 2006)
Sinds 1 januari 2006 moeten medisch specialisten één keer in de vijf jaar gevisiteerd worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO ondersteunt de NVvP met het opzetten van een nieuw visitat
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »