102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2006 / 13 

Wijck, Frank van (nummer: 4, mei 2006)
Een jaar geleden opende de Post Partum Unit (PPU) van het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden officieel haar deuren voor vrouwen met een psychiatrische stoornis voor wie ambulante zorg niet toereikend is. Het aantal beschikbare plaatsen wordt bin
Vonk, Marcel (nummer: 4, mei 2006)
Eens in de zoveel tijd komt er een boek voorbij wat je pakt en niet meer loslaat tot het einde. Een verhaal waarvan je spijt hebt, zowel dat je het niet eerder gelezen hebt, als dat je het uit hebt. Nietzsches tranen van lrvin D. Valom is zo'n boek!
Spaendonck, K.P.M. van (nummer: 4, mei 2006)
Als gevolg van recente ontwikkelingen in het medisch onderwijs zal het profiel van de aankomende artsassistent andere accenten krijgen. Dat geldt ook voor de arts-assistent psychiatrie. Een prominente ontwikkeling betreft de introductie van de eindte
Fransen, René (nummer: 4, mei 2006)
Genetische factoren, maar ook ernstige gebeurtenissen hebben invloed op depressie of angststoornissen. Promovenda C.M. Middeldorp zocht via tweelingstudies uit hoe omgeving en genen samen van invloed zijn. Dat psychiatrische aandoeningen erfelijk kun
Knapen, Patrick (nummer: 4, mei 2006)
Het is zover: na twee jaar ijveren is het voortaan weer mogelijk langerdurende psychotherapie te bieden aan diegenen voor wie dit geïndiceerd is, doordat de AWBZ-aanspraken inzake psychotherapie door het ministerie van VWS zullen worden verruimd. Inh
Ewijk, Wouter van (nummer: 4, mei 2006)
Minke Douwesz, de schrijfster van Strikt, vertelde me dat zij in haar boek over de psychiatrie wilde vertellen omdat de mensen te weinig weten wat zich in dit domein van het leven afspeelt en dientengevolge ideeën en verwachtingen hebben over de psyc
Redactie (nummer: 4, mei 2006)
Eind maart heeft het verenigingsbestuur alle leden uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de nieuw te vormen ledenraad. Tevens heeft het bestuur alle secties aangeschreven met het verzoek actief te participeren in het werven van goede kandidaten
Redactie (nummer: 1, feb 2006)
Circa 100.000 mensen in Nederland lijden aan een chronische psychische stoornis die zo belemmerend is voor hun dagelijks functioneren dat er sprake is van een permanente handicap. Voor een deel van deze patiënten blijft een beschermde woonomgeving on
Redactie (nummer: 5, jul 2006)
Ondanks het vele werk dat de afgelopen tijd verzet is, is op 23 mei 2006 in een bestuurlijk overleg geconcludeerd dat het nog niet mogelijk is om per 1 januari 2007 DBC’s te declareren aan verzekeraars. Daarom is besloten de invoering van de DBC-syst
Ventevogel, Peter (nummer: 3, apr 2006)
Hij zat in de derde klas van het provinciale lyceum van Mwaro, Burundi, toen het mis ging: hij vermagerde, isoleerde zich, werd somber en was te zwak zijn bed uit te komen. Het ging steeds slechter met hem. Zijn ouders sleepten hem vergeefs naar alle
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »