100

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 100

100

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 100

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Beleid 

Baks, Mariëtte (nummer: 3, mei 2018)
Beeld: Joydesign Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een Europese wet die organisaties, mkb’ers en zzp’ers verplichtingen en verantwoordelijkheden oplegt bij het verwerken van persoonsgegevens. Dat zorgt her
Veld, Diana de (nummer: 2, mrt 2018)
Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, is het definitief: de Wet Bopz wordt straks vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). Wat gaat dit betekenen voor de praktijk, en welke kansen en bezwaren ziet de vereniging? E
Redactie (nummer: 1, feb 2018)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Paul Blokhuis gaf op 14 december jl. zijn reactie op de begrotings- bespreking in de Tweede Kamer. In deze toespraak gaf hij zijn visie op onder andere de geestelijke gezondheidszorg en pre
Veld, Diana de (nummer: 8, dec 2017)
Zowel ziekenhuizen als ggz-instellingen leiden psychiaters op. Van hetzelfde laken een pak, zou je zeggen. Toch krijgen ggz-instellingen een ruim 2,5 keer lagere ‘subsidie’ voor diezelfde opleiding dan de ziekenhuizen. Uit dat lage bedrag is de oplei
Timmermans, Maurice (nummer: 7, nov 2016)
Beeld: Joyce Schellekens, Joydesign Een kleine twee jaar is de nieuwe Jeugdwet in bedrijf. Tijd voor een update: wat gaat goed, wat niet? Bij Klachtenbureau Jeugdzorg stijgt het aantal meldingen van ouders. Waar lopen ze in de praktijk tegenaan? En w
Timmermans, Maurice (nummer: 6, sep 2016)
Aan het gesleutel met het Wetsvoorstel verplichte ggz, dat de wet Bopz moet vervangen (samen met de Wet zorg en dwang), lijkt maar geen einde te komen. Onlangs is de zogeheten observatiemaatregel toegevoegd. De NVvP moet er niets van hebben: ‘overbod
Hondius, Adger (nummer: 5, jul 2016)
In 2010 werd het Wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wvggz is een van de twee wetten die de Wet Bopz moeten opvolgen; de andere is de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (
Timmermans, Maurice (nummer: 3, mei 2016)
Beeld: Deborah van der Schaaf Eerst verscheen de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie van de NVvP en de veldpartijen, even later rolde het boek Goede GGZ! van de pers. Waar zit de overlap en waar de verschillen? Een interview met NVvP-vice
Hövels, Jorn (nummer: 3, apr 2015)
De ggz zet in op e-mental health behandelingen. Er zijn inmiddels meer dan honderd online interventies die de behandeling doelmatiger moeten maken, de zorgkwaliteit kunnen verbeteren of de zelfredzaamheid van patiënten zouden vergroten. Hoe pakken di
Hövels, Jorn (nummer: 7, okt 2014)
In het Bestuurlijk Akkoord staat dat mensen met psychische aandoeningen als gelijkwaardige burgers aan de samenleving moeten kunnen participeren. Maar zolang zij tegen vooroordelen aanlopen, is dat een onvervulbaar ideaal. Op initiatief van het kabin
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Selecteer artikelen in