105

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 105

105

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 105

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Beleid 

Hövels, Jorn (nummer: 2, feb 2013)
Wat adviseert het CVZ?In Geneeskundige GGZ deel 1 trachtte het CVZ te verduidelijken wat wel en niet tot de Geneeskundige GGZ behoort. In Geneeskundige GGZ deel 2 gaat het college een stuk verder en geeft het aan wat noodzakelijke geneeskundige ggz z
Coronel, Sofie (nummer: 10, dec 2013)
De Tweede Kamer heeft op 17 oktober jl. de nieuwe Jeugdwet aangenomen. De overheveling van kinderen jeugdpsychiatrie naar gemeenten is daarmee bijna een feit. Actieve psychiaters en de Taskforce Kinderen Jeugdpsychiatrie van de NVvP voorzien de Eerst
Redactie (nummer: 5, jun 2013)
Er is een nieuwe Jeugdwet in de maak waarmee alle hulp aan kinderen en jongeren – van jeugdgezondheidszorg tot kinder- en jeugdpsychiatrie – wordt overgeheveld naar de gemeenten. Die overheveling zou gepaard gaan met een efficiencyslag van 450 miljoe
Coronel, Sofie (nummer: 5, jul 2014)
De nieuwe Jeugdwet, waardoor de jeugdzorg inclusief de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt overgeheveld naar de gemeenten, is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Gemeentes zijn druk met de voorbereidingen, maar hoe de psychische zorg voor kinderen en jong
Hövels, Jorn (nummer: 5, jul 2014)
Op 22 mei hebben alle partijen die betrokken zijn bij het Bestuurlijk Akkoord het document Veldnormen MPU onderschreven. Hierin staan afspraken over welke zorg de Medisch Psychiatrische Units (MPU’s) in de ziekenhuizen moeten kunnen bieden aan psychi
Hövels, Jorn (nummer: 4, mei 2014)
In het Bestuurlijk Akkoord is vastgelegd dat de ggz per januari 2014 is omgevormd naar een stelsel waarin de voormalige eerste en tweede lijn plaatsmaken voor de generalistische basis ggz (GBGGZ) en de gespecialiseerde ggz (GGGZ). Daarmee vindt er ee
Dijk, Michel van (nummer: 8, okt 2012)
Op het moment dat u dit leest is de formatie in gang gezet. Wat staat de ggz te wachten? Op het heetst van de verkiezingsstrijd lichtten de partijen hun standpunten toe tijdens het drukbezocht ggz- Verkiezingsdebat in Utrecht. Een paar opvallende uit
Niesink, Peter (nummer: 3, mrt 2012)
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is betrokken bij het ontwerp van het Bestuurlijk Akkoord ‘Brede Beleidsagenda GGZ 2013-2015’, dat in samenspraak met het ministerie van VWS en met GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGz, MEER GGZ, samenwe
Baks, Mariëtte (nummer: 4, apr 2012)
Sinds 1 januari 2012 mogen verpleegkundig specialisten, ook die in de ggz, medicatie voorschrijven. Het betreft een proef van vijf jaar. Dit is vastgelegd in artikel 36a van de Wet BIG. Deze wetswijziging bevordert een taakherschikking: andere beroep
Groenhuijzen, Rik (nummer: 9, nov 2013)
Op 26 september ontving de redactie deze reactie van kinder- en jeugdpsychiater Rik Groenhuijzen op de documentaire LEVY over de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten, uitgezonden op 2 september. ‘De documentaire van Gideon Levy is alleen a
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »

Selecteer artikelen in