102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Beleid 

Wijck, Frank van (nummer: 6, jul 2009)
Schaalvergroting is niet per definitie een goede of slechte ontwikkeling. De DBC-systematiek in de ggz biedt veel mogelijkheden om de zorg te verbeteren. En zorgverzekeraars blijven wel degelijk bereid om zwarezorgprogramma’s te financieren. Hoewel D
Dijk, Michel van (nummer: 9, nov 2011)
Het Adviescollege Verloftoetsing TBS bestaat vier jaar. De komst van het college heeft geleid tot een betere beoordeling van TBS-verlofaanvragen. En ook het aantal aanvragen is de afgelopen vier jaar sterk toegenomen. De leden van het Adviescollege V
Baks, Mariëtte (nummer: 9, nov 2011)
In het ontwerp van de nieuwe wet Verplichte GGZ is een belangrijke rol weggelegd voor de commissies die per cliënt zouden bekijken of dwangtoepassing aan de orde is, of er een alternatief is, hoe lang de dwangtoepassing zou moeten duren, et cetera. E
Redactie (nummer: 8, okt 2011)
De bezuinigingen in de ggz per 2012 zijn zonder inhoudelijk kader gedaan. Patiënten, zorgaanbieders en parlementariërs verwijten de minister dan ook visieloze bezuinigingen. In de motie Van der Staaij (SGP) en Bruins Slot (CDA) wordt de minister onde
Querido, Naomi (nummer: 6, jul 2011)
Het kabinet is van plan de jeugdzorg van de provincie en rijksoverheid over te hevelen naar de gemeenten. Ook de kinder- en jeugdpsychiatrie – een medische discipline – maakt daar volgens de regering onderdeel vanuit. Een taskforce maakt zich hard om
Coronel, Sofie (nummer: 10, dec 2013)
De Tweede Kamer heeft op 17 oktober jl. de nieuwe Jeugdwet aangenomen. De overheveling van kinderen jeugdpsychiatrie naar gemeenten is daarmee bijna een feit. Actieve psychiaters en de Taskforce Kinderen Jeugdpsychiatrie van de NVvP voorzien de Eerst
Wurff, Frits van der (nummer: 7, jul 1998)
De fundamenten van het klinisch handelen stonden op zaterdag 4 april 1998 centraal tijdens de afsluitende plenaire voordracht van het 26ste Voorjaarscongres. Professor Allen Frances, verbonden aan de afdeling Psychiatry and Behavioral Sciences van de
Otte, Wim (nummer: 10, nov 1995)
De opleiding tot psychiater houdt zich primair bezig met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op de terreinen van diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen: patiëntenzorg, daarom gaat het in de eerste plaats. Al snel in de ople
Vogel, Jaap (nummer: 1, jan 1995)
Woensdag 7 december. De voorpagina's van de ochtendkranten. Geen letter over de behandeling van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Verderop in de kranten minimale informatie: de Telegraaf beperkt zich tot een
Windgassen, Eddy (nummer: 1, jan 1995)
De UEMS is een Europese specialistenvereniging die zich bezig houdt met de consequenties die het Verdrag van Rome heeft voor de medisch specialisten. De UEMS bestaat onder meer uit een bestuur en per erkend specialisme een sectie. In oktober vergader
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »

Selecteer artikelen in